लेटेस्ट जाहिराती

लॉग इन करा....

टपाल खात्याच्या महाराष्ट्र सर्कलमध्ये पोस्टल सहायकाच्या 1098 जागा

केंद्र शासनाच्या टपाल खात्याच्या महाराष्ट्र सर्कलमध्ये पोस्टल सहायक (790 जागा), सॉर्टिंग असिस्टंट (170 जागा), पोस्टल सहायक-सेव्हिंग बँक कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (70 जागा), पोस्टल असिस्टंट इन सर्कल/विभागीय कार्यालये (38 जागा), पोस्टल असिस्टंट इन रिटर्नड लेटर ऑफिस (2 जागा), पोस्टल असिस्टंट इन मेल मोटार सर्व्हिस (16 जागा), पोस्टल असिस्टंट इन विदेशी टपाल संस्था (12 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 27 मार्च 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सामनाच्या दि. 25 फेब्रुवारी 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.pasadrexam2014.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 195 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर परिविक्षाधीन अधिकारी (23 जागा), लघुलेखक-निम्नश्रेणी (1 जागा), सांख्यिकी सहायक/वरिष्ठ लिपिक (36 जागा), कृषि सहायक (3 जागा), कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायक/लेखा लिपिक (32 जागा), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (37 जागा), शिक्षक (16 जागा), स्वयंपाकी (16 जागा), कनिष्ठ काळजी वाहक (21 जागा), पहारेकरी (2 जागा), वॉर्डबॉय/परिचर/कक्षसेवक (8 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 मार्च 2014 आहे. अधिक माहिती http://wcdexam.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


आदिवासी विकास विभागातील ठाणे अपर आयुक्त कार्यालयात 248 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर संशोधन सहायक (3 जागा), उपलेखापाल (16 जागा), आदिवासी विकास निरीक्षक (1 जागा), वरिष्ठ लिपिक (15 जागा), लिपिक टंकलेखक (94 जागा), उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक (3 जागा), माध्यमिक शिक्षण सेवक (18 जागा), प्राथमिक शिक्षण सेवक –मराठी माध्यम (46 जागा), प्राथमिक शिक्षण सेवक-इंग्रजी माध्यम (8 जागा), अधिक्षक –पुरुष (4 जागा), अधीक्षक- स्त्री (4 जागा), गृहपाल-पुरुष (1 जागा), गृहपाल-स्त्री (8 जागा), वाहन चालक (4 जागा), ग्रंथपाल (15 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (8 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 मार्च 2014 आहे. अधिक माहिती www.mahatribal.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आदिवासी विकास विभागातील नाशिक अपर आयुक्त कार्यालयात 570 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर प्राथमिक शिक्षण सेवक –मराठी माध्यम (207 जागा), माध्यमिक शिक्षण सेवक (36 जागा), उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक (26 जागा), अधिक्षक –पुरुष (24 जागा), अधीक्षक- स्त्री (66 जागा), गृहपाल-पुरुष (10 जागा), गृहपाल-स्त्री (17 जागा), उपलेखापाल (7 जागा), वरिष्ठ लिपिक (13 जागा), कनिष्ठ लिपिक (140 जागा), वाहन चालक (4 जागा), आदिवासी विकास निरीक्षक (7 जागा), लघु टंकलेखक (2 जागा), प्राथमिक शिक्षण सेवक-इंग्रजी माध्यम (3 जागा), ग्रंथपाल (7 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 मार्च 2014 आहे. अधिक माहिती www.mahatribal.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आदिवासी विकास विभागातील अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयात 216 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर संशोधन सहायक (3 जागा), उपलेखापाल (12 जागा), आदिवासी विकास निरीक्षक (5 जागा), वरिष्ठ लिपिक/सांख्यिकी सहायक (27 जागा), कनिष्ठ लिपिक (100 जागा), अधिक्षक –पुरुष (3 जागा), अधीक्षक- स्त्री (3 जागा),लघुटंकलेखक (3 जागा), वाहन चालक (8 जागा), गृहपाल-पुरुष (3 जागा), गृहपाल-स्त्री (3 जागा), प्राथमिक शिक्षण सेवक –मराठी माध्यम (20 जागा), प्राथमिक शिक्षण सेवक-इंग्रजी माध्यम (7 जागा),कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण सेवक (5 जागा), माध्यमिक शिक्षण सेवक (14 जागा), ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 मार्च 2014 आहे. अधिक माहिती www.mahatribal.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाच्या (उच्च शिक्षण) आस्थापनेवर उच्चश्रेणी लघुलेखक (1 जागा), निम्नश्रेणी लघुलेखक (1 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), लिपिक टंकलेखक (32 जागा), वाहनचालक (1 जागा), शिपाई (3 जागा), सफाई कामगार (1 जागा), स्वयंपाकी मदतनीस (1 जागा), ग्रंथपाल नि वार्डन (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 ऑक्टोबर 2013 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 4 ऑक्टोंबर 2013 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/dhe या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.