लेटेस्ट जाहिराती

लॉग इन करा....

रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये 157 जागा

रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (1 जागा), कृषी अधिकारी (1 जागा), पर्यवेक्षिका –एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (3 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (4 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक-लेखा (2 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (45 जागा), विस्तार अधिकारी –पंचायत (2 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (26 जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (6 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक – लिपीक (8 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लिपीक (16 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक-लेखा (2 जागा), विस्तार अधिकारी-सांख्यिकी (3 जागा), परिचर (38 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 27 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.raigad.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सांगली जिल्हा परिषदेत 194 जागा

सांगली जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (14 जागा), विस्तार अधिकारी - कृषी (1 जागा), अंगणवाडी पर्यवेक्षिका (2 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (6 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक-लेखा (१ जागा), आरोग्य सेवक – पुरुष (15 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (27 जागा), कनिष्ठ आरेखक (1 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (48 जागा), आरेखक (2 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक-बांधकाम (1 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - छोटे पाटबंधारे विभाग (८ जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (2 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक – लिपीक (2 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लिपीक (10 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक-लेखा (1 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (4 जागा), परिचर (49 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://sangli.nic.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

सोलापूर जिल्हा परिषदेत 144 जागा

सोलापूर जिल्हा परिषदेत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (53 जागा), विस्तार अधिकारी - कृषी (2 जागा), विस्तार अधिकारी –सांख्यिकी (2 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (51 जागा), आरोग्य सेवक – पुरुष (21 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (13 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (2 जागा) अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://www.zpsolapur.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 195 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर परिविक्षाधीन अधिकारी (23 जागा), लघुलेखक-निम्नश्रेणी (1 जागा), सांख्यिकी सहायक/वरिष्ठ लिपिक (36 जागा), कृषि सहायक (3 जागा), कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायक/लेखा लिपिक (32 जागा), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (37 जागा), शिक्षक (16 जागा), स्वयंपाकी (16 जागा), कनिष्ठ काळजी वाहक (21 जागा), पहारेकरी (2 जागा), वॉर्डबॉय/परिचर/कक्षसेवक (8 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 मार्च 2014 आहे. अधिक माहिती http://wcdexam.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


महाराष्ट्र शासनाच्या उड्डायन महासंचालनालयात वैमानिकाच्या 2 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या विमान उड्डायन महासंचालनालयात मुख्य वैमानिक (१ जागा) व वैमानिक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहितीwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.